Volg ons op Facebook

Nieuwstraat 8

Kapelaanstraat 18

9990 Maldegem

Groepspraktijk osteopathie en kinderosteopathie te Maldegem Groepspraktijk osteopathie en kinderosteopathie te Maldegem Groepspraktijk osteopathie en kinderosteopathie te Maldegem Groepspraktijk osteopathie en kinderosteopathie te Maldegem Groepspraktijk osteopathie en kinderosteopathie te Maldegem Groepspraktijk osteopathie en kinderosteopathie te Maldegem

Osteopathie bij kinderen

In de geneeskunde is het een gouden regel dat het kind geen kleine volwassene is. Dit geldt natuurlijk ook in de osteopathie! Kinderen ontwikkelen zich op allerlei vlakken. Ze groeien, hun spraak en motoriek ontwikkelt zich en als persoon vormen zij zich meer en meer. Al deze aspecten maken dat ieder kind een unieke benadering vergt. Als er een bepaalde problematiek optreedt in een van de aspecten van de ontwikkeling, dan heeft dit invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Osteopathie is een zachte en efficiëntie behandelmethode die uitermate geschikt is voor kinderen. Door de zachte technieken zijn bijwerkingen zeldzaam en wordt behandeling door het kind als aangenaam ervaren. Het kind voelt het respect voor zijn lichaam en herkent in de benadering van de osteopaat de weg naar herstel. Om een kind goed te helpen en de ouders uitleg te kunnen geven betreffende de problemen van het kind heeft de osteopaat een gedetailleerde kennis nodig van de kindergeneeskunde en de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit betekent niet dat de kinderosteopaat de plaats van de kinderarts of huisarts inneemt. Osteopathie blijft een aanvullende manuele behandelmethode. Sylvia werkt nauw samen met kinderartsen en vroedvrouwen.

 

→ - Hoofdpijn, rugpijn, nekpijn of pijn elders in het bewegingsapparaat, buikpijn, obstipatie, diarree, luchtwegproblematiek (recidiverende NKO-infecties,longen), concentratieproblemen en leerproblemen, gedragsproblemen, ADHD, orthodontie, moeilijk / niet zindelijk worden, scoliose, mijn kind zit niet lekker in zijn/haar vel

 

 

 

Klachten bij kinderen

Buikpijn, obstipatie, diarree

Buikpijn is een klacht die bij kinderen vaak voorkomt. Jonge kinderen kunnen heel moeilijk aantonen waar ze precies pijn hebben en noemen dit dan buikpijn. De ‘buikpijn’ varieert van pijn, krampen, obstipatie, diarree tot veel lucht in de buik en zelf overgeven. Het goed functioneren van de buikorganen is afhankelijk van een goede mobiliteit, een goede doorbloeding en een goed werkend zenuwstelsel van en naar de buikorganen. Daarnaast is de voeding erg belangrijk. Een osteopaat bekijkt een darmprobleem vanuit deze facetten en tracht, daar waar het probleem gelokaliseerd is, dit op te lossen. Als de darmen van uw kind goed functioneren, zal uw kind zich globaal fitter en vitaler voelen/ zijn.

 

↑ Top

Luchtwegproblematiek (recidiverende NKO-infecties,longen)

Neusproblemen

Een aangezichtsligging, druk op het aangezicht of een moeilijke tangverlossing kan ervoor zorgen dat de schedelbotten van en rond de neus minder goed beweeglijk zijn. Kenmerkend is vaak dat de bevalling traag op gang kwam en daarna zich plots snel doorzette terwijl het kind zich draaide. De druk, die het kind voelde op het aangezicht en de nek, heeft invloed op de ademhaling. Bij pasgeborenen, m.n. in de eerste drie levensmaanden, is de neusademhaling erg belangrijk. Een verstopte neus geeft dan ook tijdens het drinken veel problemen. De infectiekans neemt hierdoor toe. Deze kan zich uitbreiden naar de bij- en voorholten en naar de keelholte. Daardoor snurkt de baby tijdens het slapen en snuift tijdens het voeden. Er treedt geen hoesten op omdat de hoestreflex nog niet aanwezig is. Het kan voorkomen dat door een slechte afvoer van het neusslijmvlies en door het liggen, er een druppelinfectie naar keel en longen optreedt. Dit leidt dan vaak tot bronchitis. Ook bij kinderen die wat ouder zijn en niet gecorrigeerd zijn zie je dat een loopneus blijft bestaan ( = een verstopte neus zonder verkoudheid of snurken). Dit kan een reden zijn waarom deze kinderen gevoeliger zijn voor infecties zoals bronchitis, sinusitis. Maar ook bij kinderen met astma is het neusgebied een belangrijk indicatiegebied. Door het herstellen van de beweeglijkheid van de botstructuren van en rond de neus zal de fysiologie van het neusslijmvlies zich herstellen en minder gezwollen zijn. Hierdoor neemt de infectiekans af. De osteopaat heeft hier een aangrijpingsgebied dat goed te behandelen is.

 

Keelproblemen

Problemen in het keelgebied kunnen zich uiten in ontsteking van de amandelen. De amandelen zijn een eerste barrière tegen infecties. Bij het bestrijden van de infectie vergroten de amandelen zich. Soms blijven de amandelen vergroot doordat de kanaaltjes, die zich in de amandelen bevinden, verstopt raken. Maar ook slikproblemen komen al bij zeer jonge kinderen voor. Het slikken wordt gestuurd vanuit een hersenzenuw die op nek - schedelbasis niveau ontspringt. Een verminderde beweeglijkheid van dit niveau kan invloed hebben op de zenuw waardoor het slikken bemoeilijkt wordt. Maar ook een verminderde beweeglijkheid in de structuren van de hals kunnen hier een bijdrage aan leveren. Het controleren en behandelen van de structuren in keel, nek en halsgebied zorgen ervoor dat het gebied zich verbeterd in beweeglijkheid en spanning, dat de functie verbeterd en dat infecties minder kans krijgen.

 

Oorproblemen

Oorproblemen acuut recidiverende en chronische oorontsteking zijn veel voorkomende aandoeningen bij jonge kinderen. De kinderen hebben veel pijn met name als ze gaan liggen, ervaren druk op de oren, horen slecht, en bij de acute vorm treedt koorts met malaise gevoel op. Voor de ouders breekt een periode van slapeloze nachten aan. Het veelvuldig voorkomen van oorontstekingen kan invloed hebben op de ontwikkeling van de spraak, taal en het leren. En uiteindelijk ook op het gedrag van het kind. De buis van Eustachius kan in zijn functie belemmerd worden als de beweeglijkheid van de schedelbotten, waardoor de buis van Eustachius loopt, en de bovenste nekwervel, met omliggende weefsels, minder mobiel zijn. Dit kan gerelateerd zijn aan een geboortetrauma. Een niet goed functioneren van de buis van Eustachius heeft als gevolg dat hierdoor infecties een kans krijgen. Na de leeftijd van zeven jaar is er een afname in de frequentie van optreden van een oorontsteking. Vanaf deze leeftijd ongeveer wordt het verloop van de buis van Eustachius schuiner waardoor een betere drainage plaats vindt.

 

Longen

Een goede ademhaling heeft te maken met een goede beweeglijkheid van de borstkas (dit betekent de beweeglijkheid van de wervelkolom, de ribben, het borstbeen alsook de ophanging van de organen binnenin de thorax). Een goed functionerende middenrifspier en een normale abdominale druk zijn eveneens van belang. Bewegingsverliezen in bovengenoemde gebieden kunnen hun weerslag hebben op het adempatroon waardoor ook de ventilatie van de luchtwegen wordt verstoord. Eveneens worden adviezen gegeven om de algemene weerstand te verbeteren. Indien nodig wordt er in onze behandelingsstrategie samen gewerkt met de Kinesitherapeut binnen ons team. Dit om alle facetten van de problematiek aan te pakken zodat de klacht zo snel mogelijk verdwijnt. Zo kunt u o.a. voor autogene drainage terecht bij onze kinesitherapeut.

 

 

↑ Top

Concentratieproblemen en leer- en leesproblemen

Problemen tijdens de zwangerschap, tijdens en na de geboorte, ongevallen, infecties, erfelijke factoren … kunnen de vitaliteit en de ontwikkeling van een kind ernstig beïnvloeden. Een ontwikkelingsstoornis kan leiden tot allerlei schoolse problemen waaronder dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, gedragsproblemen, …. Een leerstoornis is een zeer complex fenomeen dat zijn oorsprong kan vinden in veel verschillende oorzaken en is zelden een alleenstaand probleem. Het leerprobleem gaat dan ook dikwijls gepaard met een aantal secundaire klachten zoals slaapproblemen, emotionele problemen, frustratie, psychosomatische klachten welke dikwijls gerelateerd kunnen worden aan een globale overbelasting ten gevolge van de kernstoornis nl. de leerstoornis. Niet alle leerproblemen kunnen verholpen worden door een kinderosteopaat maar osteopathie is dikwijls een goede katalysator en maakt mogelijkheden vrij die andere begeleidingen (logopedie, psychomotoriek, speltherapie, …) beter laat renderen. Daarnaast is het dikwijls een enorme ondersteuning voor de fysieke klachten die het kind met leerproblemen ondervindt. Dit maakt dat het kind beter gaat functioneren met de middelen die het ter beschikking heeft in zijn systeem en dus efficiënter zal gaan handelen en minder belasting zal ervaren. Onze kinderosteopate Sylvia volgde een postgraduaat over Reflex Integratie Therapie (volgens INPP), het concept waarop Bodymap gebaseerd is. Deze therapeutische tools integreert Sylvia in haar behandelingen bij baby's en kinderen. Heel wat kinderen kampen nl. met een motorische achterstand, zo blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft gevolgen voor de volledige ontwikkeling van het kind, vaak negatieve invloed op de concentratie van het kind, het lezen en het schrijven. Indien nodig stuurt Sylvia door naar een psychomotorisch kinesitherapeut, optometrist of andere medische discipline.

 

↑ Top

Orthodontie

Tegenwoordig wordt er in de tandheelkunde veel orthodontie toegepast om de stand van de tanden te corrigeren. Heel wat jonge kinderen krijgen een beugel. Als osteopaten zien wij dat dit ook gevolgen heeft op andere lichaamsregio’s bij het kind.

Zo is door osteopaten in Amerika vastgesteld dat bij kinderen die een groeispurt doormaken en een beugel dragen meer klachten van de wervelkolom kunnen optreden dan bij kinderen zonder een beugel. Een beugel geeft een verhoogde druk op de bovenkaak en onderkaak en de regio’s die hiermee verbonden zijn binnen de schedel. Bepaalde beugels kunnen een verhoogde druk geven ter hoogte van de hals en de wervelzuil. Het lichaam kan deze belasting compenseren door aanpassingen door te voeren elders in het bewegingsapparaat. Zo kunnen er allerhande klachten optreden zoals hoofd- , nek- en rugpijnen. Dit wil NIET zeggen dat orthodontie een slechte zaak is, maar orthodontie kan nevenwerkingen geven die een osteopaat kan opvangen. Zo kan een kind de nodige orthodontische begeleiding, waar enkel een tandarts over kan oordelen, ondergaan zonder last te moeten hebben of minder last te moeten hebben van de aanpassingsklachten die dit met zich kan meebrengen. Hierdoor kan een behandeling bij de orthodontist sneller verlopen wat tijdswinst oplevert. Ook een verkeerde beet (kruisbeet bijvoorbeeld) kan sterk gereduceerd worden na en behandeling bij de osteopaat indien deze functieverstoring het gevolg is van een onevenwicht in de spierspanningen rond de onderkaak.

 

↑ Top

Moeilijk / niet zindelijk worden

Moeilijk tot niet zindelijk worden (incl. bedplassen) kan ontstaan doordat het signaal van een volle blaas of rectum niet goed wordt meegedeeld aan de hersenen of doordat het kind het negeert. Als er een verminderde mobiliteit is van de blaas of het rectum, wordt er vaak een verkeerd signaal afgegeven waardoor het kind te laat naar het toilet gaat. Bij een blokkade in de wervelkolom, het bekken of spanning in de schedel kan het signaal niet goed of te laat doorkomen in de hersenen waardoor het kind niet adequaat reageert op de prikkel. Hierdoor zal het kind ongelukjes blijven krijgen ook al doet hij/zij nog zo zijn/haar best.Een osteopatische behandeling kan ingrijpen op al deze systemen waardoor niet alleen de zindelijkheid verbetert, maar ook de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind. Indien nodig wordt er in onze behandelingsstrategie samen gewerkt met de Kinesitherapeut binnen ons team. Zij specialiseerde zich in Bekkenbodemreëducatie. Dit om alle facetten van de problematiek aan te pakken zodat de klacht zo snel mogelijk verdwijnt.

 

↑ Top